Pressemeldinger
 • Ingenting funnet
Nyhetsmelding
 • · Lavt partikkelnivå

  · Utmerket på pakninger i Isolator

  · God smøring av deler

  · Jevn fordeling

  · Gjenlukkbar pose

  · Steril

   

  25 Feb 2020/12:08
 • TexWrite® renroms papir reduserer risiko for partikkelgenerering i motsetning til standardpapirer. Det har god styrke og utmerket varmemotstand, og dermed ideell til bruk i skriver og kopimaskin.
  Texwrite® er impregnert med en syntetisk copolymer.
  TexWrite® formulert uten uorganiske fyllstoffer som kalsiumkarbonat, titandioksyd eller aluminiumsilikat. I vanlig papir gir disse fyllstoffene hvithet og klarhet, men bidrar til ionisk forurensning.


  Tilgjengelig i hvitt, blått, gult, grønt og rosa.
   

  05 Dec 2019/10:54
 • Hva vi kan gjøre for å hjelpe?

  Rengjøring:

  - Bruk av produkter som legger minimalt med rester, vil gi kontrollert resultat av rester gjennom hele prosessen.

  - En rekke produkter for eventuelt fjerning av rester er tilgjengelig.

  Desinfisering:

  - Et bredt spekter av produkter som kan brukes effektivt i rotasjon, inkludert sporedrepende virkning som er et krav.

  Klar til bruk:

  - SteriShield Delivery System (SDS) - det lukkede system som gjør at selv "in-use" vil vi kunne garantere innholdet sterilt.

  Rester:

  - Utvalg av produkter som legger igjen minimalt med rester.

  - Sikring av kontrollert bruk av de anvendte mengdene vil bidra til å redusere restene.

  Desinfeksjon:

  - Sporicidal produkt anbefalinger.

  - Prosjektstyring av valideringseffektivitet.

  - Opplæring av operative 

  Rengjøring på plass:

  - Rengjøring validering spesifikk for dine produkter

  - Opplæring

  28 Nov 2019/10:39