{message}
{message}
  • Pressemelding
  • Husk takrennesjekk før vinteren - unngå skader på din bolig

Produsent av Kaizer Skjøtfrie Takrennesystemer.

 

  • Firmanavn: Kaizer AS
  • Markedsnavn: Kaizer AS
  • Org nr: 994 386 816
Husk takrennesjekk før vinteren - unngå skader på din bolig
29 Sept. 2016 10:58 | Pressemelding

Hvert år gjør lekkasjer i takrenner skader på bygninger for enorme summer. Skader som forsikringsselskapene sjelden dekker. Hva kan du gjøre for å hindre at slike skader skjer hos deg? Blikkenslagermester Torbjørn Lemtun gir deg noen tips.

Sjekk takrennene på boligen før vinteren

Takrenner er ikke det huseiere tenker oftest på, det vet vi. De fleste hus og bygninger har takrenner som skal føre vann ned fra taket og bort fra huset for å unngå vannskader og råte. Takrennene gjør dette uten at vi trenger å bry oss så mye med det – så lenge de fungerer. Men det er grunn til å være på vakt. Det kan gå kort tid fra en lekkasje oppstår eller et nedløp går tett til skaden blir et faktum. Det kan bli kostbart, for forsikringsselskapene dekker sjeldent slike skader – i noen tilfeller kan skadene være på flere hundre tusen. For boligeieren er det irriterende med takrenner som lekker – og i enkelte tilfeller kan det føre til uønskede isdannelser rundt huset der man ferdes, sier Lemtun.

 

Se etter lekkasjer og dårlige skjøter

Takrenner med skjøter har en tendens til å begynne å lekke. Ofte kreves det mye vedlikehold og ettersyn for å unngå lekkasjer. Du kan starte med å spylle bort løv og smuss som ligger i takrennene. Prøv å få det så rent som mulig. Når du gjør dette vil du som oftest avdekke eventuelle lekkasjer i skjøter og overganger. Dersom du oppdager en lekkasje, så rengjør område rundt skjøt eller overgang nøye. Tett hull eller lekkasjepunkt med lim eller fugemasse som er egnet for takrenner og metaller - dette får du hos din lokale blikkenslager eller byggevarebutikk. Får du ikke tettet lekkasjen selv, så ta kontakt med din lokale blikkenslager så kan han hjelpe deg. Har du takrenner med skjøt som er 20-30 år eller eldre så kan du vurdere å bytte de ut. Da skal du vite at det finnes skjøtefrie takrenner hvor du slipper dette med lekkasjer. Av den grunn velger stadig flere entreprenører, blikkenslagere og boligprodusenter skjøtefrie takrenner,  sier Lemtun.

 

Rens takrenner for løv og barnåler

Nå som høsten kommer så vil mange takrenner bli fylt av løv og barnåler.  Det er viktig at du får dette ut av takrennene - og spesielt dersom vannet fra takrennene blir ført rett ned i bakken. Hvis ikke så kan du fort få et tett avløpsrør i bakken, og avløpsrøret, nedløpet og takrenne blir fylt med vann. Når kulden da kommer så vil nedløpet med stor sannsynlighet sprenges i stykker av isen. Denne skaden kan så føre til større skader på vegg og bakenforliggende konstuksjoner. Dette kan fort bli dyrt, sier Lemtun alvorlig.

Det finnes løvstoppere og løvsiler til takrenner. Har du problem med løv så vurder dette nøye, sier Lemtun.

 

Tenk på sikkerhet når du ferdes i høyden

Før du går opp i høyden så tenk på din egen sikkerhet. Bruk en egnet stige eller stillas. Ta aldri unødig risiko. Ønsker du ikke å gå i høyden eller ikke har egnet utstyr så ta kontakt med din lokale blikkenslager. Lykke til.

Skjøtefrie takrenner

Løvstopper til skjøtefrie takrenner

Våre pressemeldinger