{message}
{message}

Stiftelsen VA/Miljø-blad er grunnlagt av Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Norsk Vann. Hensikten er å produsere veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene basert på «beste praksis løsninger». Disse normene har fått navnet VA/Miljø-blad.

Norsk Rørsenter er prosjektledere for VA/Miljø-bladene.

  • Firmanavn: Stiftelsen Va/miljø-blad
  • Markedsnavn: Stiftelsen Va/miljø-blad
  • Org nr: 977 050 561
Høring av VA/Miljø-blad nr. 25

VA/Miljø-blad nr. 25 "Trykkprøving av trykklendinger for vann- og avløp" har blitt lagt ut på høring.

VA/Miljø-blad nr. 25 "Trykkprøving av trykklendinger for vann- og avløp" er revidert og sendes på en åpen høringsrunde. Frist for kommentarer er 13. januar 2020.  

 

Eventuelle kommentarer til den reviderte utgaven kan oversendes Odd Lieng ved Norsk Rørsenter på epost: odd@norskrorsenter.no. 

Høringsutkastet kan leses i sin helhet på hjemmesiden til VA/Miljø-blad. (va-blad.no)

Våre nyhetsmeldinger