{message}
{message}

Stiftelsen VA/Miljø-blad er grunnlagt av Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Norsk Vann. Hensikten er å produsere veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene basert på «beste praksis løsninger». Disse normene har fått navnet VA/Miljø-blad.

Norsk Rørsenter er prosjektledere for VA/Miljø-bladene.

  • Firmanavn: Stiftelsen Va/miljø-blad
  • Markedsnavn: Stiftelsen Va/miljø-blad
  • Org nr: 977 050 561
Høring av VA/Miljø-blad nr. 47

VA/Miljø-blad nr. 47 "Brannventiler - krav til materialer og utførelse. har blitt lagt ut på høring.

VA/Miljø-blad nr. 47 "Brannventiler - krav itl materialer og utførelse er revidert og sendes på en åpen høringsrunde. Frist for kommentarer er 18. desember 2019.  

 

Eventuelle kommentarer til den reviderte utgaven kan oversendes Kjetil Flugund ved Norsk Rørsenter på epost: kjetil@norskrorsenter.no. 

Høringsutkastet kan leses i sin helhet på hjemmesiden til VA/Miljø-blad. (va-blad.no)

Våre nyhetsmeldinger