{message}
{message}
 • Nyhetsmelding
 • VA/Miljø-blad nr. 50 er trukket tilbake og erstattet av en ny veiledning.

Stiftelsen VA/Miljø-blad er grunnlagt av Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Norsk Vann. Hensikten er å produsere veiledende normer for tekniske løsninger og arbeidsoperasjoner innen VA-fagene basert på «beste praksis løsninger». Disse normene har fått navnet VA/Miljø-blad.

Norsk Rørsenter er prosjektledere for VA/Miljø-bladene.

 • Firmanavn: Stiftelsen Va/miljø-blad
 • Markedsnavn: Stiftelsen Va/miljø-blad
 • Org nr: 977 050 561
VA/Miljø-blad nr. 50 er trukket tilbake og erstattet av en ny veiledning.

VA/Miljø-blad nr. 50 er trukket tilbake og erstattet av en ny veiledning.

VA/Miljø-blad nr. 50 Håndtering av «Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg» ble utgitt i 2000 og har siden ikke vært revidert. Noen år senere trakk man forskriften tilbake og hjemmelsgrunnlag for forvaltning av mindre avløpsanlegg ble ivaretatt i Forskrift om begrensing av forurensning kap. 12. VA/Miljø-blad nr. 50 har dermed vært utgått på dato i en del år. Bladet er nå fjernet fra www.va-blad.no og erstattet med en veiledning med tittel «kommunenes forvaltning av mindre renseløsninger». Formålet med veiledningen er å systematisere krav, hjemmelsgrunnlag og synliggjøre momenter som kommunen må kjenne til i forvaltningsarbeidet.

Våre nyhetsmeldinger
 • Stiftelsen VA/miljø-blad
  17 Dec 2019

  VA/Miljø-blad nr. 25 "Trykkprøving av trykklendinger for vann- og avløp" har blitt lagt ut på høring.

 • Stiftelsen VA/miljø-blad
  05 Dec 2019

  VA/Miljø-blad nr. 47 "Brannventiler - krav til materialer og utførelse. har blitt lagt ut på høring.