{message}
{message}

Safemar AS er lokalisert i hjertet av Sørlandet, Grimstad. Vi leverer kurs til Offshore, Maritim og landbasert industri.

  • Firmanavn: Safemar AS
  • Markedsnavn: Safemar AS
  • Org nr: 978 639 402
Safemar i Grimstad utvider kurs porteføljen
16 Mai 2017 14:07 | Pressemelding

Safemar Safety Training Center utvider sin portefølje og satser stort på kurs innen landbasert virksomhet i tillegg til eksisterende portefølje av kurs til offshore og sjøfart.

Safemar Safety Training Center har ansatt Steinar Gilje Antonsen som avdelingsleder og instruktør innen landbasert kursvirksomhet, en ny avdeling i Safemar. Safemar bygger nå opp en ny portefølje av kurs innen bl.a. sertifisert og dokumentert opplæring der deler av kursporteføljen er fusjonert inn fra Avior Kompetanse. Safemar øker med dette kurstilbudet for å bli mer en «one stop shop» kursleverandør. Det vil også legges til rette for å skreddersy enkeltkurs og opplæringsprogram i samarbeid med kunden for å dekke eksisterende behov bland annet innen HMS.

Steinar har utdannelse fra Sjøkrigsskolen i Bergen og 13 års fartstid i sjøforsvaret som maskinmester. Han flyttet fra Bergen til Kristiansand i 2008 og startet ny karriere i National Oilwell Varco (NOV). Der var han en av de sentrale i å bygge opp og drive kursavdelingen. Han var leder for krankurs avdelingen, og de siste 4 årene som seniorleder for NOV Technical College i Norge. Steinar var en av de som hadde ansvar for ansettelser og han var hovedansvarlig for opplæring av service ingeniører for områdene Norge, midt Østen og nord Afrika. Steinar har drevet med opplæring, coaching og ledelse siden 1996.

 

Bilde f.v.: Steinar Gilje Antonsen (avd. leder landbasert), Karin Mets (administrasjonsansvarlig) og Tommy Olsen(senterleder/daglig leder).

Foto: Per Christian Bekkvik

Safemar AS tilbyr grunnleggende og videregående sikkerhets- og beredskapsopplæring til offshore, skipsfart og landbasert virksomhet. I tillegg til kursvirksomheten på Safemar AS sine treningsfelt, tilbys og gjennomføres en rekke kurs ute hos kundene.

  • Safemar AS er kjent for sine totalpakker skreddersydd etter kundens behov for sikkerhetsopplæring av ulikt omfang.
  • Har hatt deltakere fra mer enn 15 nasjoner på kurs.
  • Kontorlokalene ligger i Østerskogen 24 i Grimstad, med mottak og registrering av deltakere, samt en del undervisningsrom
  • Kurstilbudet spenner fra helikopterevakuering til livredningskurs, til livbåtførerkurs og sikkerhetsopplæring for dekksoffiserer, for å nevne noe.