{message}
{message}
 • Pressemelding
 • Blir funksjonshemmedes behov tatt alvorlig på nettet
 • Firmanavn: Webdesign Grp Akhtar
 • Markedsnavn: Webdesign Grp Akhtar
 • Org nr: 980 806 626
Blir funksjonshemmedes behov tatt alvorlig på nettet
25 Feb. 2015 12:00 | Pressemelding

Hjemmesider har i dag begrensede alternativer for å tilrettelegge slik at funksjonshemmede kan motta informasjonen optimalt. For syns - og hørselshemmede, dyslektikere samt personer med lærevansker vil det å få presentert teksten og budskapet kjapt- med lyd og video være helt avgjørende for brukervennlighet og kjapt forståelse av innholdet på siden.

Mellom 15 og 20 prosent av befolkningen har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne. Det er blant annet rundt 160.000 synshemmede i Norge (kilde 1). Totalt regner man med at det er 250 000–300 000 hørselshemmede personer i Norge. (kilde 2 )
Med bakgrunn i disse tallene er det åpenbart et behov for tilrettelegging på dagens nettsideløsninger.

Forbrukere, med eller uten handikap – forventer å raskest mulig komme til poenget da vi alle har mindre tålmodighet på informasjonsflyten.

ResponsVideo presenterer løsningen for å kommunisere optimalt til denne målgruppen. Innholdet på nettsiden kan presenteres med lyd for synshemmede eller med tegnspråk for hørselshemmede. Se eksempel på linker under.

ResponsVideo er en enkel og rimelig måte for bedrifter og organisasjoner å kommunisere med alle. Løsningen gir mulighet til å vise både vilje og kunnskap til å tilrettelegge egne nettsider for funksjonshemmede.

Løsningen vil tilpasses uansett behov og hjemmesidens hensikt.

www.wdg.no
www.responsvideo.no

 

Se Responsvideo i bruk her

Våre pressemeldinger
 • WEBDESIGN Group
  17 Mar 2015

  Webdesign Group har utviklet Responsvideo for at nettsteder skal kunne presentere sitt innhold raskt og informativt: Personifisering av hjemmesiden med lyd og bilde

 • WEBDESIGN Group
  10 Mar 2015

  Hvordan skal medier kunne opprettholde lesere og dermed annonseinntekter: det debatteres og det lanseres stadig nye konsepter for å imøtekomme og skape behov.

  Nå kommer også 3D annonsene:  kilde 1

  Behov og forventning til annonserørene forandrer seg i den digitale karusellen vi er inne i. Men har annonsørene tatt høyde for det samme på sine nettsider?